agregat wody lodowej

Agregat wody lodowej – potencjalne problemy


Wydajny agregat wody lodowej

Agregat wody lodowej znajduje zastosowanie w wielu realizacjach przemysłowych i komercyjnych. Jest to urządzenie służące do chłodzenia wody. Następnie można jej używać do chłodzenia powietrza, maszyn czy procesów technologicznych. Chłodzenie wodą lodową jest efektywne. Jednak chillery nie są wolne od potencjalnych problemów – jak wszystkie inne urządzenia. Usterki mogą wpływać na efektywność całego systemu chłodzenia.

Przepływ wody

Jednym z najczęstszych problemów, z jakimi mogą się spotkać użytkownicy agregatów wody lodowej, jest problem z przepływem wody. Musi być on odpowiednio zbalansowany, aby chiller mógł pracować z pełną wydajnością. Zbyt niski przepływ może prowadzić do przegrzewania urządzenia i jego awarii. Natomiast zbyt wysoki przepływ może spowodować, że woda nie będzie odpowiednio schładzana. Przez to instalacje chłodnicze Łódź nie będą efektywne.

Zanieczyszczona instalacja

Kolejnym częstym problemem jest zanieczyszczenie systemu. Woda używana w agregacie może zawierać różne zanieczyszczenia. Są to między innymi osady mineralne lub biologiczne. Z czasem zanieczyszczenia osadzają się w rurach i wymiennikach ciepła. Te osady mogą znacząco zmniejszyć efektywność wymiany ciepła. W skrajnych przypadkach mogą nawet zablokować przepływ wody. To prosta droga do awarii systemu. Konieczny jest więc regularny serwis agregatów wody lodowej.

Nieszczelność systemu

Agregaty wody lodowej są podatne na problemy związane z nieszczelnościami. Chłodzenie odbywa się przy użyciu czynnika chłodniczego. Musi więc on pozostawać w zamkniętym obiegu. Nieszczelności prowadzą do wycieku tego czynnika. Taka sytuacja obniża więc efektywność urządzenia. W skrajnych przypadkach agregat wody lodowej może ulec przegrzaniu. Wykrycie i naprawa nieszczelności jest priorytetem. W innym wypadku konieczna będzie kosztowna naprawa agregatów wody lodowej.

Agregat wody lodowej kontrolujący temperaturę

Problemy z kontrolą temperatury są kolejnym wyzwaniem systemów chłodzenia. Niezbędne jest bowiem precyzyjne sterowanie temperaturą wody lodowej. Niewłaściwe działanie systemu kontrolującego temperaturę prowadzi bowiem do nieefektywnego chłodzenia. Nowoczesne chillery posiadają zaawansowane systemy sterowania. Umożliwiają więc dokładną kontrolę temperatury. Jednak te systemy również mogą ulec awarii. Pomagają temu zapobiegać cykliczne przeglądy urządzeń chłodniczych.

Podobne wpisy